Curso 3D Barcelona. 3D, postproducción y photomatching

Esta semana ha dado comienzo el curso de 3D, Postproducción y Photomatching para los alumnos de tercero del Grado Superior en Diseño de Interiores de La Escuela Superior de Diseño y de Artes Llotja, en Barcelona, impartido por Anna Mañosa.

En este caso, los alumnos ya cuentan con conocimientos básicos de 3Ds Max, Vray y Photoshop, pero con este curso de 3D, los alumnos ampliarán la formación para generar imágenes de visualización arquitec­tónica de alta calidad con las técnicas más avanzadas de 3D y postproducción con Adobe Photoshop. Los conocimientos que obtengan de Vray les permitirán iluminar y texturizar con las técnicas más punteras y más utilizadas en los estudios de arquitectura e interiorismo, además de conseguir un acabado de alta calidad con su potente motor de render.

Actualmente, casi todas las fotografías que se realizan son mejoradas mediante un proceso de postproducción. Del mismo modo ocurre  en los renders de los estudios de visualización arquitectónica más profesionales. En este curso de 3D, postproducción y photomatching, trabajaremos con Adobe Photoshop para incluir el proceso de postproducción a nuestro workflow, con el objetivo de generar imágenes que impacten y que transmitan el concepto y la atmósfera que cada proyecto necesita.

En esta primera semana, en lugar de empezar directamente con conocimientos técnicos, a modo de introducción, hemos analizamos una serie de fotografías y imágenes generadas por ordenador para determinar cuáles son los parámetros que marcan la diferencia entre una fotografía y un render y hemos trabajado sobre los conceptos a tener en cuenta para realizar imágenes de alta calidad de nuestros proyectos. Repasamos el correcto flujo de trabajo desde la idea del proyecto, el modelado, la composición, la iluminación y la texturización, hasta la postproducción.

La escena que vamos a trabajar en este curso de 3D, postproducción y photomatching es una escena interior de un espacio existente en el que trataremos de integrar elementos 3D en la fotografía. El espacio existente es una antigua nave industrial del distrito 22@ de Barcelona, reconvertida en el despacho de arquitectura e interiorismo Castel Veciana y el Espacio 88, pensado para realizar eventos y producciones. Con 3Ds Max, usaremos las técnicas de Camera Match y Perspective Match para encajar la cámara 3D con la fotografía del espacio. Usaremos Vray Sun para iluminar la escena de manera que las sombras del render encajen con las sombras de la fotografía, texturizaremos la escena con materiales Vray y aprenderemos los parámetros clave para renderizar con Vray, tanto para imágenes de prueba, como para imágenes finales. Partiendo de una fotografía Raw, y aprendiendo los ajustes necesarios para efectuar un revelado digital, integraremos estos objetos 3D en la fotografía.

La próxima semana la dedicaremos a la postproducción de render para integrar los elementos 3D en la fotografía.

Curso 3D Barcelona

Fotografía del Espacio 88 para el curso de 3D, postproducción y photomatching, en Barcelona

 

Video Mapping Barcelona. Tècniques i Aplicacions

Dijous 7 de maig vàrem assistir a la conferència organitzada pel CPAC de Tècniques i Aplicacions del Video Mapping a càrrec de Gerard Domínguez, tècnic audiovisual i artista multimèdia i Alex Plaza, artista 3D.

El Video Mapping es una tècnica que consisteix en projectar imatges animades sobre superfícies reals, ja siguin edificis, estructures o objectes, acompanyades de música i efectes sonors. D’aquesta manera s’aconsegueixen efectes de moviment o efectes 3D, donant lloc a un espectacle artístic únic per a cada una de les superfícies on es projecta.

Els ponents van explicar com mitjançant l’ús de programari especialitzat, una entitat 3D s’assigna espaialment al programa virtual que imita l’entorn real en el que es projectarà. El programari pot interactuar amb el projector per adaptar la imatge sobre la superfície d’aquesta entitat real, ja sigui un edifici o un objecte.

La tècnica del video mapping és utilitzada per artistes i també per publicistes per afegir dimensions addicionals, il·lusions òptiques i efectes de moviment en objectes estàtics a la realitat. Els seus entorns d’aplicacions, a més de per a la creació d’esdeveniments i espectacles, son principalment per a la publicitat, per a espectacles de teatre i dansa, street marketing i veejing per a locals d’oci nocturn.

Tot i que el video mapping tal i com el coneixem ara és una tècnica recent, les primeres projeccions d’imatges sobre superfícies, fora de pantalles convencionals, es van realitzar als anys seixanta, en el que es coneix com videoart. Els primers video mappings sobre edificis es van realitzar a Berlin durant els anys 90.

Gerard Domínguez es tècnic audiovisual i artista multimèdia especialitzat en disseny de motion graphics i postproducció de vídeo i s’encarrega de tota la part tècnica i d’efectes 2D en els video mappings.

Alex Plaza és artista 3D i desenvolupa la seva activitat de motion graphics, 3D mapping i identitat corporativa a Barcelona.

 

Video Mpaiing Barcelona

 

Realitat augmentada

La setmana passada vàrem assistir al curs per a crear continguts i aplicacions per a sistemes de realitat augmentada impartit al Cibernàrium de Barcelona, pel professor Jordi Caralt Selles de Futura interactive audiovisuals

La realitat augmentada consisteix en un conjunt de funcions que afegeixen informació virtual a la informació física ja existent. Aquesta és la principal diferència amb la realitat virtual, ja que no substitueix la realitat física, sinó que sobreimprimeix objectes digitals al món real. Aquest conjunt de tecnologies permeten la superposició d’imatges, videos, audios, 3D, o qualsevol informació generada virtualment sobre imatges, marcadors o localitzacions del món real. És així com podem oferir més informació mitjançant l’escanejat o la geolocacització de quelcom físic o una posició mitjançant dispositius electrònics que contenen una càmera i un GPS.

La realitat augmentada s’ha convertit en una eina de valor afegit que s’utilitza en els sectors de l’oci especialment en els videojocs i llibres infantils, en el sector publicitari per aportar informació addicional a catàlegs impresos i sobretot en Museus i centres d’interpretació com a ús formatiu.

En aquest curs per a crear continguts i aplicacions per a sistemes de realitat augmentada, realitzat a Barcelona, vàrem aprendre i practicar les eines i processos per crear aplicacions en una de les tecnologies amb més potencial de desenvolupament en l’entorn mòbil. Partint d’aquesta formació, des d’Anna Mañosa / Architecture Media, estudi de 3D, render i visualització arquitectònica a Barcelona, aviat podrem oferir-vos tot tipus de serveis relacionats amb aquesta tecnologia, des de la visualització de models 3D, renders, videos i imatges dels vostres projectes, fins a aplicacions de geolocalització i tracking visual per a impresions.

El professor Jordi Caralt Selles és dissenyador audiovisual, gràfic i multimèdia per a diferents estudis de disseny, agències de comunicació i indústria gràfica. Ha desenvolupat projectes com: Webs, magazines interactius, interactivitats Flash, iPhone apps i aplicacions de Realitat Augmentada. Té àmplia experiència formativa en el sector Audiovisual. Actualment desenvolupa la seva tasca a Cast-Info i a Futura interactive audiovisuals

Realitat_augmentada_Barcelona

Nou Parc de la Serreta

Article publicat a la portada del  Diarí de Rubí amb les imatges del Nou Parc de la Serreta, projecte de PROURSA

Artículo publicado en la portada del Diari de Rubí con las imágenes del Nuevo Parque de la Serreta, proyecto de PROURSA

Article published on the front page of the newspaper of Rubí with the images for the New Serreta Park, project by PROURSA

 

PSE_press

 

3D printing congress

141203

 

Today we assisted the congress about 3D Printing at Parc Tecnològic Barcelona Nord.

Avui hem assistit a la jornada de reflexió d’impressió 3D celebrada al Parc Tecnològic Barcelona Nord.

Santa Eulàlia de Riuprimer

STE_ICB_post

 

The construction of the central part of the main Street of Santa Eulàlia de Riuprimer, a project by ICB Arquitectura where we made the visualization, started in the beginning of October.

L’obra d’urbanització de l’àmbit central del Carrer Major de Santa Eulàlia de Riuprimer, projecte de ICB Arquitectura en el qual vàrem realitzar la visualització arquitectònica, va començar a principis d’octubre.

La obra de urbanización del ámbito central de la Calle Mayor de Santa Eulàlia de Riuprimer, proyecto de ICB Arquitectura en el que realizamos la visualización arquitectónica, empezó a principios de octubre.

Shui Sculptures

117625264705-shui_post

 

Last summer we had the great pleasure of collaborating with Stella Rahola in the creation of the stainless steel sculptures named SHUI that could be seen in the exhibition “L’altre paisatge” at Gallery Carles Taché. Since we are used to work almost all the time with architectonic models, it was a very interesting experience to work with sculptural pieces of great artistic value.

L’estiu passat vam tenir el plaer de col·laborar amb l’artista Stella Rahola en el seu procés de creació d’escultures d’acer inoxidable SHUI que es va poder veure en l’exposició “L’altre paisatge” a la Galeria Carles Taché. Acostumats a treballar quasi sempre amb peces arquitectóniques, va ser molt interessant poder col·laborar en peces escultòriques de gran qualitat artística.

House of Fairytales

HCA_K01_LR_post

 

The proposal of BCNCPH studio for the House of Fairytales competiton has been published on the Afasia blog. Check out the proposal and the images and feel free to share, like, tweet and pin!

Tønder City Hall

RAD_2_post

 

Last spring we made the visualization for BCNCPH studio of the competition entry for a new extension of the City Hall of Tønder in the southern part of Denmark.  It is a proposal that creates a singular volume that clearly respects the existing building and expresses identity through materials and textures. We hope you enjoy the images!

La pasada primavera vàrem realitzar la visualització per a BCNCPH studio en el concurs per a l’ampliació de l’ajuntament de la ciutat de Tønder, situada al sud de Dinamarca. La proposta crea un volum singular que respecta l’edifici existent, alhora que expressa la seva personalitat mitjançant els materials i les textures. Esperem que us agradain les imatges!

Introduction to 3D Workshop

llotja

 

It has been a pleasure to host the 3D workshop at The Llotja Advanced School of Art and Design. Thanks to all the students who put a lot of enthusiasm in learning all the concepts of the 3D world.

Ha estat un plaer impartir el workshop d’introducció al 3D a L’Escola Superior de Disseny i Arts Llotja. Gràcies a tots els alumnes per l’entusiasme que han posat en aprendre tots els conceptes de l’entorn 3D.