Santa Eulàlia de Riuprimer

STE_ICB_post

 

The construction of the central part of the main Street of Santa Eulàlia de Riuprimer, a project by ICB Arquitectura where we made the visualization, started in the beginning of October.

L’obra d’urbanització de l’àmbit central del Carrer Major de Santa Eulàlia de Riuprimer, projecte de ICB Arquitectura en el qual vàrem realitzar la visualització arquitectònica, va començar a principis d’octubre.

La obra de urbanización del ámbito central de la Calle Mayor de Santa Eulàlia de Riuprimer, proyecto de ICB Arquitectura en el que realizamos la visualización arquitectónica, empezó a principios de octubre.