Video Mapping Barcelona. Tècniques i Aplicacions

Dijous 7 de maig vàrem assistir a la conferència organitzada pel CPAC de Tècniques i Aplicacions del Video Mapping a càrrec de Gerard Domínguez, tècnic audiovisual i artista multimèdia i Alex Plaza, artista 3D.

El Video Mapping es una tècnica que consisteix en projectar imatges animades sobre superfícies reals, ja siguin edificis, estructures o objectes, acompanyades de música i efectes sonors. D’aquesta manera s’aconsegueixen efectes de moviment o efectes 3D, donant lloc a un espectacle artístic únic per a cada una de les superfícies on es projecta.

Els ponents van explicar com mitjançant l’ús de programari especialitzat, una entitat 3D s’assigna espaialment al programa virtual que imita l’entorn real en el que es projectarà. El programari pot interactuar amb el projector per adaptar la imatge sobre la superfície d’aquesta entitat real, ja sigui un edifici o un objecte.

La tècnica del video mapping és utilitzada per artistes i també per publicistes per afegir dimensions addicionals, il·lusions òptiques i efectes de moviment en objectes estàtics a la realitat. Els seus entorns d’aplicacions, a més de per a la creació d’esdeveniments i espectacles, son principalment per a la publicitat, per a espectacles de teatre i dansa, street marketing i veejing per a locals d’oci nocturn.

Tot i que el video mapping tal i com el coneixem ara és una tècnica recent, les primeres projeccions d’imatges sobre superfícies, fora de pantalles convencionals, es van realitzar als anys seixanta, en el que es coneix com videoart. Els primers video mappings sobre edificis es van realitzar a Berlin durant els anys 90.

Gerard Domínguez es tècnic audiovisual i artista multimèdia especialitzat en disseny de motion graphics i postproducció de vídeo i s’encarrega de tota la part tècnica i d’efectes 2D en els video mappings.

Alex Plaza és artista 3D i desenvolupa la seva activitat de motion graphics, 3D mapping i identitat corporativa a Barcelona.

 

Video Mpaiing Barcelona